ISKUSTVO I DJELOVANJE SHIATSUA

PROJEKT ISTRAŽIVANJA U TRI DRŽAVE

Ciljevi projekta istraživanja Europske Shiatsu Federacije:
1. Pružiti uvid u prirodu prakse shiatsua iz perspektive praktičara i klijenata;
2. Otkriti tko su klijenti shiatsua i iz kojih razloga;
3. Otkriti raspon kratkoročnih i dugoročnih učinaka;
4. Omogućiti bolje razumijevanje doprinosa koji shiatsu može imati kad je riječ o općoj
    dobrobiti i zdravlju građana, te sustavu zdravstvene zaštite;
5. Definiranje karakteristika praktičara (pozadina, starost, obrazovanje itd.).

Dizajn studije:

 • Longitudinalna kohortna studija (određena skupina tijekom specifičnog vremenskog razdoblja) u Austriji, Španjolskoj i Velikoj Britaniji.
 • Odabir klijenata: ciljana je skupina 16, novih ili starih, klijenata po praktičaru u svakoj državi. Cilj je bio odabrati 40 praktičara po državi.
 • Prikupljanje podataka: četiri upitnika koje sami sudionici ispunjavaju na početku studije, 4-7 dana nakon prvog shiatsu tretmana te 3 do 6 mjeseci poslije.
 • Dizajn upitnika: upitnici su definirani specifično za shiatsu tijekom prve faze studije. Prijevode su napravili profesionalni prevoditelji, a pregledali ih izvorni govornici.
 • 948 klijenata sudjelovalo je tijekom šest mjeseci studije.

Neka od glavnih otkrića:

 • Postoji niz trenutačnih, prijelaznih i dugoročnih učinaka shiatsua.
 • Zabilježeno je poboljšanje zdravstvenog stanja i opće dobrobiti.
 • Tretman je siguran. Postoji tek nekolicina mogućih negativnih reakcija.
 • Pojačani osjećaj opuštenosti i spokoja.
 • Osjećaj povećane razine energije.
 • Osjećaj da je lakše nositi se sa životnim pitanjima.
 • Ublažavanje simptoma napetosti i stresa.
 • Poboljšanje kad je riječ o problemima s mišićima, zglobovima, uključujući bolove u leđima i držanje.
 • Veća razina energije i smanjeni umor.
 • Veća vjera u zdravlje.
 • Bolje psihičko stanje.
 • Postoji statistički značajno smanjenje simptoma.
 • Promjene kad je riječ o korištenju konvencionalne medicine i lijekova.
 • Očekivanja klijenata dosljedno su ispunjena.
 • Snažnija motivacija za uvođenje promjena u način življenja posebice kad je riječ o prehrani i tjelovježbi.
 • Žene u četrdesetim godinama najčešći su klijenti shiatsu tretmana.
 • Iskazano je veliko zadovoljstvo s praktičarima.
 • Dobiveni rezultati poprilično su slični u sve tri države.

Neke implikacije kad je riječ o zdravstvenoj politici.
1. Moguća uloga shiatsua u javnom zdravstvu snažno je naglašena jer shiatsu utječe na dobrobit i
    zdravstveno stanje građana, jača svjesnost o zdravlju, potiče dobro zdravlje kao i
    pozitivne promjene u načinu življenja.
2. Shiatsu ne izlaže klijente rizicima.
3. Pozitivni su učinci dugoročni.
4. Smanjenje korištenja konvencionalne medicine, lijekova i izostanaka s posla zbog bolovanja
    pokazatelji su dodane vrijednosti shiatsua i njegove moguće koristi za gospodarstvo.

Dodatne informacije.
(1) Sažetak i puno izvješće dostupni su na www.shiatsu-esf.org te na:
     http://www.healthcare.leeds.ac.uk/pages/research/health_systems_evaluation.htm#
(2) Seamus Connolly: seamus_connolly@eircom.net 00353 1 2962839

Seamus Connolly
Koordinator istraživanja Europske Shiatsu Federacije. 30. svibnja 2008.

Idi na vrh